Shanghai Bright Materials บรรจุภัณฑ์ จำกัด
หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
แนะนำ Cork
- Feb 27, 2017 -

จุกไม้กวาดหลังจากพิมพ์เป็นกระดาษตกแต่งรูปแบบตามกิ่งก้านของยาสูบสีโบราณสีเคลือบเงา (หรือต่ำ) ความรู้สึกเรียบง่ายสง่างาม ยังเป็นที่รู้จักกันในนามของกระดาษทิปเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับการใช้บุหรี่เป็นพิเศษในฐานะบรรจุภัณฑ์ของบุหรี่ที่ถูกกรองซึ่งเป็นกระดาษอุตสาหกรรมประเภทพิเศษ